Κρίση της Ευρωπαϊκής Αρχιτεκτονικής Ασφάλειας. Θέσεις για την Ομαλοποίηση της Κατάστασης στην Ουκρανία

Η Ουκρανική κρίση με τα τόσα θύματα και από τις δύο αντιμαχόμενες πλευρές είναι η κορύφωση μιας βαθύτερης κρίσης. Αυτή είναι η επί μακρόν υποβόσκουσα κρίση στις δομές της Ευρωπαϊκής Αρχιτεκτονικής Ασφάλειας. Αρκετοί Δυτικοί αναλυτές, ακαδημαϊκοί και σύμβουλοι εξωτερικής/αμυντικής πολιτικής, πολιτικής ασφάλειας σημειώνουν ότι στην δεκαετία του ’90 δεν θα…

Read More

Ukraine Crisis: Decoding Kremlin’s Perspective

Dr. Yiorghos Leventis & Mr. Elias Hadjikoumis In 2014, brother nations (“bratskie narodi”) Russia and Ukraine, united by common cultures, mentalities, customs, traditions and closely related languages, became enemies. They have remained so for eight years now. The main reason behind this negative development has been the geopolitical game between…

Read More

Europe, Immigration and Sustainability

In the year 2021, the notion of security as an overarching concept in Europe centered on a critical debate on immigration and sustainability. Both themes were the subject of national, international, and European political debates shaped by more immediate fears and anxiety stoked by the COVID pandemic. These themes were…

Read More

Huge Costs for American Debacle in Afghanistan

The last deadly double explosions in the grounds of Kabul airport put in sharp relief – if one more was ever needed – of the US and its allies’ utter failure in the twenty-year Afghanistan democratization project. International news agencies reported that at least ninety Afghan civilians and thirteen American…

Read More