Βρετανικές Βάσεις εκ Νέου στο Προσκήνιο (2) Πέντε Χρόνια Μετά …

Προ πενταετίας, δημοσιεύσαμε, ένα κείμενο με τον ίδιο τίτλο σ' αυτήν την ιστοσελίδα και στον «Φιλελεύθερο» (Οκτώβρης 2016) με αφορμή μια μικρής εμβέλειας Βρετανική αυθαιρεσία στο δασύλλιο Ξυλοφάγου. Σήμερα η Κυπριακή κοινή γνώμη κοχλάζει από αγανάκτηση για την Βρετανική στάση στις διαβουλεύσεις για την περιβόητη δήλωση – τοποθέτηση του Προέδρου…

Read More

Iran’s Nuclear Programme Back on Track But ‘Fully Reversible’

On January 4, with the dawn of the new decade, Tehran announced that it had resumed uranium enrichment activities. This negative development is not surprising granted that the reconciliation path between Iran and the rest of the world was on the receiving end of several blows in the five-year period…

Read More

Twists and Turns of Anglo-Greek History: Churchill’s Greek Emergency Christmas 1944

Seventy-six years ago, on the Christmas Day of 1944, Winston Churchill set foot in Athens in an urgent political-military visit. The extraordinary arrival of the then British Prime Minister was ominous. The security situation in the heart of the Greek capital worsened. The London-backed first postwar Greek government of national…

Read More

Middle East: New Configuration of Power in the Post-Trump Era

Just before the end of his term, President Trump succeeded in brokering peace agreements as part of a normalization process in the relations between Israel and the Arab world. In the space of a few weeks, Israel was officially recognized through the opening of diplomatic relations by the United Arab…

Read More

Eastern Mediterranean, the Return of History: Greece, Turkey, Italy and the Great Power Game

On December 7th, 2017, Turkish President Erdoğan visited Athens, where he shocked the Greek government by openly talking about the revision of the Treaty of Lausanne. This treaty had been signed in 1923 by Greece, Turkey, and the victorious Allies in World War One, where the boundaries between the former…

Read More

The United States and China in the Mediterranean: New Great Power Conflicts in an Ancient World

As the Trump administration came into power after 2016, the United States found itself increasingly in conflict with Beijing on a variety of issues in the international system, ranging from trade, security in the Eastern-Pacific, intellectual property theft and economic competition. A confrontation that became even more pronounced as China…

Read More

Will the Georgian Ajaria region follow the fate of Northern Cyprus?

Hamlet Chipashvili, a well-known Georgian political scientist and for long years senior advisor to late Eduard Shevardnadze (1928-2014) predicted last October the gradual loss of the autonomous region of Ajaria to Turkey. According to Chipashvili, the financial activity of Ankara on the Georgian Black Sea coast has gone far beyond…

Read More