ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ – ΗΡΑΚΛΕΙΕΣ ΣΤΗΛΕΣ – Περίγραμμα του Σημερινού Αποικιακού του Καθεστώτος

  Αμέτρητοι μύθοι γύρω από τη σπηλιά του Αγίου Μιχαήλ στο βράχο του Γιβραλτάρ. Κυριαρχεί όμως ο μύθος που υποστηρίζει ότι το συγκεκριμένο σπήλαιο ήταν οι πύλες του Άδη. Άρα και η είσοδος για τον Κάτω Κόσμο. Ακόμη ένας μύθος αναφέρει πως εκεί υπήρξε η μια από τις Ηράκλειες Στήλες,…

Read More