Κρίση της Ευρωπαϊκής Αρχιτεκτονικής Ασφάλειας. Θέσεις για την Ομαλοποίηση της Κατάστασης στην Ουκρανία

Η Ουκρανική κρίση με τα τόσα θύματα και από τις δύο αντιμαχόμενες πλευρές είναι η κορύφωση μιας βαθύτερης κρίσης. Αυτή είναι η επί μακρόν υποβόσκουσα κρίση στις δομές της Ευρωπαϊκής Αρχιτεκτονικής Ασφάλειας. Αρκετοί Δυτικοί αναλυτές, ακαδημαϊκοί και σύμβουλοι εξωτερικής/αμυντικής πολιτικής, πολιτικής ασφάλειας σημειώνουν ότι στην δεκαετία του ’90 δεν θα…

Read More